Лечение 
Аюверда
Аюверда

Лечение

Д-р Мартин Платников

Лечението на всяко заболяване изисква наред с медикаментозните или хирургичните въздействия да бъде назначен и съответен специфичен хранителен режим. Диететиката е науката, която коригира храненето, така че да то бъде адекватно на стадия, тежестта , спецификата на заболяването както и на лекарствата, които се приемат. Когато храненето е съобразено със съответното заболяване се облекчава дейността на заболелите органи и се улеснява възстановяването им, а също така се подпомога действието на медикаментите.

С методите на аюрведичната медицина дисбалансите в организма могат да бъдат установени на много ранен етап, когато субективно е налице само дискомфорт и няма все още оформено заболяване. Именно това ранно диагностициране дава възможност да се прилагат по-деликатни лечебни въздействия. По този начин се избягва по-агресивното медикаментозно третиране, което е свързано в някаква степен и със странични ефекти. С най-голямо значение, в основата на лечебния процес в аюрведичната медицина стои оптимизирането на храненето. Методологията, с която се борави дава възможност за определяне правилния начина на хранене на конкретния пациент. Оздравителният процес се осъществява единствено от храните, подправките и билките, които са специфични за индивидуалните особености на конкретния пациент и съответното заболяване. Определянето на адекватна диета включваща храни, които балансират функциите на организма има също и профилактично значение т.е. ще предпази от възникване на заболяване.

Конвенционалните изследвание в комбинация с аюрведичните диагностични способи ни дават възможност да се получи информация на достатъчно ранен етап, в който коригирането в начина на хранене и начина на живот могат да бъдат напълно адекватни като въздействия възстановяващи баланса в организма.

При случаи на вече възникнали заболявания съвременната диететиката е разработила специфични за различните болести хранителни подходи, които подпомагат оздравителния процес.