Генетично изследване 
Аюверда
Аюверда

Генетично изследване

Д-р Мартин Платников

Изследването установява:

 • предразположеност към затлъстяване
 • предразположеност към атеросклеротични промени на съдовете
 • предразположеност към сърдечно съдови заболявания
 • предразположеност към съдови и дегенеративни заболявания на мозъка и влиянието им върху когнитивните и умствените умения
 • предразположеност към висока инфламаторна реактивност т.е. лесно предизвикване на възпалителни реакции в организма. Поддържането на такова състояние, което на практика се проявява като хронично възпаление с ниска интензивност, преставлява постоянен стрес за организма. Редно е да се коригира храненето, за да се снижи до минимум въпросното вредно влияние, което в противен случай би довело до нарушения на метаболизма, затлъстяване, атеросклероза и последващите от тях заболявания както и повишен риск от злокачествени образувания.
 • количествено определяне на степента, в която може да се повлияят горните предразположения при конкретния пациент от различни полезни вещества – витамини; минерали; антиоксиданти и други биоактивни агенти.

Тестът помага по-точно да се оцени нуждата и дозата на гореспоменатите модулатори на здравето както и обема на физическа активност и други полезни влияния.

Тестът помага също така да се индивидуализира диетичния подход в основата, на който лежат „средиземноморската“ диета и „DASH“-диета за нормализиране на кръвното.

Индивидуален подход на базата на генетичния тест


При съставянето на диетичен режим е редно да има индивидуален подход. При такъв диетичен подход на пациента се посочват конкретни количества на храните и респективно нутриентите, които се съдържат в тях съобразно:

 • Възраст;
 • Физическа активност;
 • Дали са налице постепенни промени или имаме резки колебания на теглото във времето;
 • Колко често са правени диети до момента, колко тежки са били лишенията при тези диети и кога е била последната;
 • Сезона;
 • Проследяване динамиката на промените в хода на настоящата диетата;
 • Налични заболявания;
 • Лични особености на храненето и предпочитания. Ако са уместни и не противоречат на целите се вземат предвид;
 • Данните от генетичния тест оценяващи склонността към патологични състояния;
 • Данните от теста за чувствителността към отделни биологично активни вещества, които да се ползват за корекция на тези патологични състояния.

Най-важното значение на генетичните тестове е възможността за детайлно индивидуализиране на храненето.